เทปใส

    £85.00

    • กล่องไปรษณีย์พร้อมส่ง ขนาด 0
    • ขนาด 11x17x6 cm.
    • ราคาใบละ 2.50 บาท